E-mail:viruautom@hot.ee | Telefon: +372 3373065

KURSUSED JA HINNAKIRI

Kursustele registreerimise tingimused:

Kursustele saab registreerida telefonitsi, helistades numbrile 3373065 või 5163576 ning

meilitsi See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Vajalikud dokumendid:

* PASSI või ID-kaardi koopia

* PEREARSTI TÕEND

* 1 FOTO  (passipilt)

Tasuda saab ülekandega või autokooli kontorisse sularahas ning õppemaksu on võimalik

tasuda osade kaupa.

SEB Eesti Ühispank

EE501010220057695018

Viru Autom OÜ

Maksuamet maksab autokoolile teostatud maksetest tagasi 20% v.a B-kategooria kursuste eest

 

A-KATEGOORIA

 A-KATEGOORIA,

A-KATEGOORIA koolitusele võetakse õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Õppetöö toimub Viru Autom OÜ autokooli poolt koostatud ja Maanteeameti poolt kinnitatud õppekava järgi.

Vaata siit

Koolituskursusele võetakse õppima A-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kes sõiduki juhtimisõiguse taotlemisel omab esmast juhiluba

või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks ning on vähemalt 23,5 aastat vana.

Lisaks eelnevale nõudele peab koolituskursusele vastuvõtmiseks isik omama taotleva kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega

kehtivat tervisetõendit.

A-kategooria mootorsõiduki juhi täiendõppe koolituskursuse pikkus on vähemalt kolm nädalat.

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus on 45 minutit.

Koolitus sisaldab:

Teooriaõpe - 10 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 10 sõidutundi (45 min)

 

A-KATEGOORIA alates 18.eluaastast.

Kursus sisladab algõppe korral:

Teooriaõpe - 28 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 30 sõidutundi (45 min)

Teooriakursus ja sõiduõpe lõppeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega koolituse

lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja

Sõiduõpe: Erkki Karja

Hind: 390.-EUR

– algus vt ajakava

 

B-KATEGOORIA

 

 

 

B-KATEGOORIA, E-õpe

B-kategooria koolitusele võetakse õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Õppetöö toimub Viru Autom OÜ autokooli poolt koostatud ja Maanteeameti poolt kinnitatud õppekava järgi.

Vaata siit

B-kategooria (piiratud).Piiratud õigusega saab õpppida alates 15,5 eluaastast.

B-kategooria alates 18.eluaastast.

Kursus sisladab algõppe korral:

Teooriaõpe - 29 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 30 sõidutundi (45 min)

Kursus sisaldab pimedal ajal sõiduki juhtimise koolitust,esmaõppe algastme libedasõidu riskivältimise koolitust. Esmaabi kursus 16 tundi (kui pole varem läbitud),

tuleb maksta eraldi.

Teooriakursus ja sõiduõpe lõppeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega koolituse

lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Igor Leontjev, Nikolay Biryukov

Sõiduõpe: Vitali Grigorjev, Vjatšeslav Boitsov, Erkki Karja, Igor Leontjev, Arne Aadumäe, Tõnis Mägi,M.Männik

Hind: 690.-EUR

Automaatkäigukastiga autol hind: 790.-EUR

Sõiduõppe 1 lisatund manuaaliga 20 EUR (1 tund- 45 minutit)

Sõiduõppe 1 lisatund automaadiga 30 EUR (1 tund -45 minutit)

– algus vt ajakava

 

B kat.lõppastme koolitus/libe rada/vastavalt grupi täitumisele – algus vt ajakava

Hind 115.00EUR

C-kategooria

C-KATEGOORIA, E-õpe

C-kategooria juhuluba võimaldab juhtida veoautot, mille registrimass ei ole piiratud.

Koolitusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Kursus toimub täiendõppe vormis,saab õppida alates 21. eluaastast ning peab eelnevalt omama ühe aasta B-kategooria

(mitte esmast) juhiluba või BC1-kategooria (mitte esmast)  juhiluba.

Enne kursust on vajalik perearstilt küsida C-kategooria sõiduki juhtimist lubav tervisetõend.

Koolituse alguse vaata: - vt ajakava

 

C-kategooria õpe toimub vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri27.juuni 2011 a määrusele nr 60. Programm siin

Koolituskursus sisldab 20 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 10 sõidutundi(sõidutunni pikkus 45 min).

Lisa sõidutunni hind C-kategoorial 40.-EUR

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

 

LEKTORID:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Igor Leontjev, Nikolay Biryukov

Sõiduõpe: Erkki Karja, Tõnis Mägi.

Hind:520.-EUR

CE-kategooria

CE-KATEGOORIA, E-õpe

CE-kategooria juhiloa omanik võib haakida C-kategooria veoauto külge järelhaagise.

 

Kursusel osalemiseks peate omama C-kategooria juhiluba ja kehtivat tervisetõendit C-ja CE-kategooria sõiduki(veoauto) juhtimiseks.

Kursuse algusaega vaata siit: –  vt ajakava

 

CE-kategooria koolitus toimub täiendõppe vormis, vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.juuni 2011 a. määrusele nr.60. Programm siin

 

Koolituskursus sisaldab 10 tundi teooriaõpet (tunni pikkus 45 min) ja 10 tundi sõiduõpet (sõidutunni pikkus 45 min).

Lisa sõidutund CE-kat. 45.-EUR

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb  koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus, millega saab minna

Maanteeametisse eksameid sooritama.

 

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Nikolay Biryukov

Sõiduõpe: Tõnis Mägi, Erkki Karja.

Hind: 550.-EUR

D-kategooria

Õppetöö toimub riikliku õppekava järgi – algus vt ajakava

Koolitusele võetakse õppima D-kategooria juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Kursus toimub täiendõppe vormis ja saab õppida alates 24 eluaastast ning omama B-kategooria juhiluba (mitte esmast)

Enne kursust on vajalik D-kategooria juhtimist lubav tervisetõend.

Kursus sisladab:

Teooriaõpe - 40 õppetundi (45 min)

Sõiduõpe - 20 sõidutundi (45min)

Programmi vaata siin

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Lektorid:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Igor Leontjev, Nikolay Biryukov.

Sõiduõpe: Tõnis Mägi, Erkki Karja

Hind: 880.-EUR

Ameti- või täiendkoolitus

Alates 01.07.2007nõutakse autojuhilt kutsetunnistuse olemasolu. Veoauto- ja bussijuhile väljastab Maanteeameti teenindusbüroo

kutsetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv dokument.

 

Autojuht, kes on läbinud ameti- või täiendkoolituse kursuse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses ja

sooritanud selle kursuse lõpueksami ning taotlenud Maanteeameti büroost kutsetunnistuse, võib riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol

töötada lepingu alusel või osutada tasulist veoteenust füüsilisest isikust ettevõtjana järgmistel juhtudel:

1.veoste veol C-või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga (edaspidi veoautojuht)

2.sõitjate veol D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria bussirongiga(edaspidi bussijuht)

 

Autokooli ametikoolitusele võetakse vastu:

1. nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8-21) artikli 14

lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik,

kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;

2. Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingukise suhte alusel.

 

Autojuhi täiendkoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ)nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on

Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võla-

õigusliku lepingu alusel.

 

Isikutel peab olema kehtiv Eesti mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba või kehtiv liiklusseaduse §99 lõike 1 kohane teise riigi

mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba.

 

 

 

Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Majandus-ja taristuministri 06.06.2018 a. määrusele nr 29

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm

 

Ametikoolituse ja täiendkoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:

1) juhiloa

2) isikut tõenda dokumendi

3) pädevustunnistuse, kui juhuloal puudub vastav kirje

 

 

Veoautojuhi täiendkoolitus

Antud koolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab veose veol C- või C1 kategooria auto või

CE- või C1E-kategooria autorongiga. Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi Majandus-ja taristuministri 06.06.2018 a.

määrusele nr 29

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm

 

Veoautojuhi täiendkoolitus mahus 35 tundi tuleb läbida neil, kellel on C1, C1E ,C või CE-  kategooria juhiluba ning pädevustunnistus või

vastav kirje juhiloal.

Pädevustunnistus või kirje juhiloal ei ole nõutav juhil, kellele on antud C1, C1E, C või CE kategooria juhiluba enne 10.septembrit 2009 a.

 

Vajalikud dokumendid- ID-kaart või pass, juhiluba, pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje.

Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

Koolituse maksumus 130.-EUR

Lektorid: N.Birjukov - kõrgharidus, Ü.Politajev - kõrgharidus, D.Pantelejev- kõrgharidus, V.Boitsov - kesk-eriharidus, I.Leontjev - kõrgharidus,M.Männi-kesk-eriharidus

Veoautojuhi täiendkoolitus – algus vt ajakava

Programmi vaata siin

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus

Kiirendatud ametikoolituse,35 õppetundi, läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias.

Isikul peab olema C1-, C1E-,C- või CE-kategooria juhiluba ning pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

Läbitud peab olema sõitjateveo autojuhi ametikoolituse kursus ning isikul peab olema vastav pädevustunnistus või kirje juhiloal.

 

Vajalikud dokumendid: juhiluba, isikut tõendav dokument, pädevustunnistus, kui juhuloal puudub vastav kirje

 

Koolitus lõppeb eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

 

Kursuse maksumus 200.-EUR

Lektorid: N.Birjukov - kõrgharidus, Ü.Politajev - kõrgharidus,  D.Pantelejev - kõrgharidus, V.Boitsov - kesk-eriharidus, I.Leontjev -kõrgharidus.

Veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus – algus vt ajaka

Programmi vaata siin

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Kiirendatud ametikoolituse 35 õppetundi- läbinud isiku ametikoolitus, kes soovib pädevust uues juhtimisõiguse kategoorias.

Isikul peb olema D1-, D1E-, D- või DE- kategooria juhiluba.

Läbitud peab olema veoautojuhi ametikoolituse kursus ning isikul peab olema vastav pädevustunnistus või kirje juhiloal.

 

Kursus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

 

Vajalikud dokumendid: juhiluba, isikut tõendav dokument, pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje

Koolituse maksumus 200.-EUR

Lektorid- N.Birjukov - kõrgharidus, Ü.Politajev - kõrgharidus, D.Pantelejev - kõrgharidus, V.Boitsov - kesk-eriharidus, I.Leontjev - kõrgharidus.

Bussijuhi kiirendatud ametikoolitus – algus vt ajaka

Programmi vaata siin

Bussijuhi täiendkoolitus

Bussijuhi täiendkoolitus mahus 35 tundi  tuleb läbida neil, kellele on antud D1-, D1E-, D-, või DE- kategooria juhiluba ning

pädevustunnistus või vastav kirje juhiloal.

Pädevustunnistus või kirje juhiloal ei ole nõutav juhil, kellele on antud D1-,D1E-, D- või DE-kategooria juhiluba enne 10.septembrit 2008.a

Kursused lõppevad eksamiga koolitaja juures ning vastava tunnistuse väljastamisega, mis tuleb Maanteeametis vahetada.

Vajalikud dokumendid: ID-kaart või pass, juhiluba, pädevustunnistus, kui juhiloal puudub vastav kirje.

Koolituse maksumus 130.-EUR

Lektorid- N.Birjukov - kõrgharidus, Ü.Politajev - kõrgharidus, D.Pantelejev- kõrgharidus, V.Boitsov - kesk-eriharidus, I.Leontjev - kõrgharidus, M.Männik-kesk-eriharidus

Bussijuhi täiendkoolitus – algus vt ajaka

Programm vaata siin

Taksojuhi täienkoolitus

Seoses ühistranspordiseaduse 01.11.2017 jõustunud muudatusega, ei pea taksojuhid enam läbima autoveoseaduse § 27 lg 1 punktis3

nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursust. Nimelt ühistranspordiseaduse § 57 lg 1 p 2 tunnistati kehtetuks ning seoses sellega ei ole

teenindajakaardi taotlejale ja selle omajale kohustuslik eeltoodud ametikoolituse kursust läbida..

 

Seoses eeltoodud muudatusega ei väljasta Maanteeamet alates 01.11.2017 ka taksojuhtide kutsetunnistusi.

Enne 01.11.2017 väljastatud kehtiv taksojuhi kutsetunnistus tõendab ühistranspordiseaduse § 96 lg 131 alusel veokorraldaja ametialast pädevust

ja neid kehtetuks ei tunniststa.

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576