E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

Ameti- või täiendkoolitus

Alates 01.07.2007nõutakse autojuhilt kutsetunnistuse olemasolu.

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse peab olema läbinud isik, kes töötab autoveol töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel autojuhina või

teostab autovedu füüsilisest isikust ettevõtjana.

Ametikoolituse valik sõltub sellest, kas see on autojuhi esimene ametikoolitus  ja millal on talle vastav juhtimiskategooria väljastatud.

35 tunnise täiendkoolituse saavad läbida need, kellel on varem juba olnud kutsetunnistus.

35-tuunise täiendkoolituse saavad läbida need, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellel on C1 või C-kategooris juhiluba väljastatud enne 10.09.2009 aastat ja need kellele

D-kategooria juhiluba on väljastatud enne 10.09.2008 aastat.

Kõik, kellele vastava kategooria juhiload on väljastatud peale neid kuupäevi ja teevad ametikoolitust esimest korda, peavad läbima 140-tunnise ametikoolituse.

Täiendkoolitus tuleb uuesti läbida 35 tunnise täiendkoolitusena iga 5 aasta järel.

 

Täienduskoolituse eesmärgiks on  parandada autojuhi liiklusohutust tagavaid oskusi ning kaasajastada autojuhtide seadusandlust puudutavaid teadmisi.

Koolitusprogramm lõppeb ekasmiga koolitaja juurse.Peale eksami sooritamist väljastatakse osalejale tunnistus, mis tuleb Transpordiametis vahetada kas kutselise autojuhi tunnistuse vastu või kantakse uuele juhiloale kood 95, mis on kutselise autojuhi pädevuse sümbol kogu Euroopas ning mis tõendab kutselise autojuhi pädevust.

 

Auto- ja bussijuhi täiendkoolituse maht on 35 õppetundi.Minimaalne koolituse pikkus on 4 päeva.

Ametikoolituse ja täiendkoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:

1) juhiloa

2) isikut tõendava dokumendi

3) pädevustunnistuse, kui juhuloal puudub vastav kirje

 

 

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576