E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

C-kategooria

C-KATEGOORIA

C-kategooria juhuluba võimaldab juhtida veoautot, mille registrimass ei ole piiratud.

Koolitusele võetakse õppima C-kategooria auto juhtimisõigust taotlev isik, kelle alaline elukoht on Eestis.

Kursus toimub täiendõppe vormis .C-kat. auto juhtimisõigust taotlev isik peab olema õppetöö alguses vähemalt 20,5 aastat vana ning peab eelnevalt omama ühe aasta B-kategooria

(mitte esmast) juhiluba või BC1-kategooria (mitte esmast)  juhiluba.

Antud vanuselised piirangud ei laiene ajateenijale, kes taotleb C kat. auto juhtimisõigust teenistusülesannete täitmiseks kaitseväeteenistuses viibimise ajal.

Koolituskursusele vastuvõtmiseks peab isik omama taotleva kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega kehtivat tervisetõendit.

C-kategooria mootorsõiduki juhi koolituskursuse pikkus on vähemalt neli nädalat.

Koolituse alguse vaata: - vt ajakava

 Viru Autom OÜ Autokooli õppekavaga saad tutvuda  siin

Liiklusteooriaõppe auditoorse õppevormi ühe õppetunni kestus on 45 minutit ja õppesõidutunni kestus 45 minutit.

Kokku 20 teooriaõppe tundi ja 10 sõiduõppe tundi.

Teooriakursus ja sõiduõpe lõpeb koolieksamiga. Pärast koolieksamite sooritamist väljastatakse koolituskursuse tunnistus,

millega koolituse lõpetanu saab minna Maanteeametisse eksameid sooritama.

Koolitusmaksumus ei sisalda autorenti eksamil.

 

LEKTORID:

Teooriaõpe: Erkki Karja, Igor Leontjev, Tarmo Teder

Sõiduõpe: Erkki Karja, Tõnis Mägi, Tarmo Teder

Hind:580.-EUR

Lisa sõidutunni hind 45.-EUR

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576